Osteopati


Osteopati är en form av manuell medicin som praktiseras av osteopater. Manuell medicin innebär att undersökning och behandling utförs med händerna som främsta verktyg. Den grundläggande principen inom osteopatin är att kroppen fungerar som en helhet och att alla delar påverkar varandra, att struktur och funktion är sammanlänkade.

Vidare förutsätter osteopatin att den allmänna hälsan är beroende av en välfungerande rörelseapparat, effektiv nervförsörjning samt god blod- och lymfcirkulation. Osteopater arbetar med en rad olika manuella behandlingsmetoder såsom ryggradsmanipulation, ledmobilisering, mjukdelsbehandling samt olika tekniker riktade till ligament, organ, muskel- och nervskidor samt organhinnor.