Massage

Massage är en manuell teknik för att, genom en kombination av tryck och töjning, bearbeta i huvudsak hud och muskelvävnad genom Svensk Klassisk Massage.

Massage och muskeltöjning kan användas i friskvårdande och förebyggande syfte samt för att utreda och behandla enklare dysfunktioner och smärttillstånd i rörelse-och stödjeorganen samt att ge behandlingar i allmänt avslappningssyfte.

Muskeltöjning är en teknik för att direkt påverka musklers spänning, elasticitet och rörelseförmåga och därmed indirekt även leders rörlighet. En massör arbetar uteslutande med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga med muskler, hud och bindväv.